Добродојдовте на неофицијалната страна на град Кавадарци


Grb-Kavadarci

home-дома
Актуелно
Лична карта
Положба
Фотографии
Информации
 
 
 

 

kavadarci.info

КАВАДАРЦИ

KAVADARCI
zname
Grb
знаме
грб

 

Главни стопански гранки

Земјоделство, металопреработувачка индустрија, текстилна индустрија,
прехранбена индустрија, рударско-металуршка индустрија.
Најразвиена стопанска гранка е лозарството и винарството.

 

Структура на населението

9’000 домаќинства

29’000 жители

Македонци 96.79%
Роми 1.75%
Турци 0.43%
Срби 0.56%
Власи 0.07%
Бошњаци 0.01%
Останати 0.38%


Основно образование:


ОУ „Страшо Пинџур“ - Кавадарци
ОУ „Гоце Делчев“ - Кавадарци
ОУ „Димката Ангелов-Габерот“ - Кавадарци
ОУ „Тошо Велков-Пепето“ - Кавадарци
ОУ „Тоде Хаџи Тефов“ - Кавадарци

ОМБУ „Лазо Мицев - Рале“, Кавадарци

 

Средно образование:

Гимназија „Добри Даскалов“
Земјоделско шумарско училиште „Ѓорче Петров“
Средно стручно училиште „Киро Спанџов-Брко“


Градоначалник:
Александар Панов

Адреса на општината:

Маршал Тито бб
п.фах. 184
1430 Кавадарци


Контакт:
тел. 043/416-107
факс 043/412-919


е-пошта:
opstinakavadarci@gmail.com
интернет страна:
www.kavadarci.gov.mk

 

   

 

 

 

кавадаречки работи ...

 

centar

nokje

ilindenska

spomenik

sala

 

 

  Ristovski © 2005 posta
mak en de