Мисијата, целта на kavadarci.info и пред сѐ замислата е да се направи постојан и за сите достапен “документ“ за нашето Кавадарци.

Точно е. Постојат голем број презентации/групи по социјалните мрежи. Но ние сакаме да избегаме од моментот и да се посветиме на трајните вредности.

kavadar66@hotmail.com

Von kavadar