Лична Карта

Територија на Општина Кавадарци: 391 км² .
Население: 37189 жители.

Грб на град Кавадарци

§

Општина Кавадарци е во јужниот дел на републиката, со 1132 квадратни километри површина. Општината се граничи со Грција на југ, со општината Неготино на исток, општината Прилеп на запад и со Општина Велес на север. Самиот град Кавадарци има надморска височина од 230-270 метри надморска височина. Географски, подрачјето на општината се карактеризира со разноликa природа. Реката Луда Мара поминува низ градот Кавадарци.
Просечната годишна температура е 13 Целзиусови степени, со максимални летни температури од преку 40 степени Целзиусови, а минимални зимски температури и до -25 степени Целзиусови. Просечните годишни врнежи од дожд се 500 мм дистрибуирани во текот на целата година. Според пописот од 2002 година, Општина Кавадарци има 38.391 жители и 11.848 домаќинства. Оваа општина има автопатска врска со другите региони и општини преку автопатот Е-75 (Скопје – Гевгелија) кој се наоѓа на 14 км оддалеченост од градот Кавадарци, или 11 км преку регионалниот автопат Скопје – Велес – Прилеп – Битола. Аеродромот „Петровец“ во близина на Скопје е оддалечен 90 километри од Кавадарци.

Природните географски услови и медитеранската клима се прифатливи за одгледување на најразлични видови грозје. Пријатната природна географска карактеристика која е присутна во Тиквешкиот регион за одгледување одгледување на винова лоза од една страна, и долготрајна традиција и градење на еден од најголемите производствени капацитети во земјава или уште пошироко – Винарска визба Тиквеш – од друга страна, се главниот фактор за развој на лозарството за да се постигне најдобар квалитет во дејноста на земјоделството и регионот на лозарството да стане лидер во нашата земја.

Кавадарци бу ГООГЛЕ

Етимолошкото име „Кавадарци“ потекнува од грчкиот збор „Кавадион“ што значи „наметка направена од вреден текстил“, а жителите од Кавадарци беа производители на овој текстил. Во географската историја, за прв пат се споменува Кавадарци под денешното име е во 1519 година каде е опишано како мала рурална колонија во рамките на границата на солунскиот вилает. Кавадарци, беше главен економски и административен центар на „Тиквешката долина“ најпознат по одгледувањето грозје и производство на вино и ракија. Првото основно училиште е отворено во 1838 година, а првото средно училиште е отворено во 1897 година. Со иницијатива на Даскал Камче, учител од Ваташа во 1838 година беше отворена првата печатница во Македонија и во 1869 година првата читална во регионот Тиквеш. Во 1935 година, Кавадарци се стекна со читални во библиотеката. Голем број жители на Кавадарци учествуваа во востанијата за слобода во Македонија и претрпеа најмногу жртви од овие војни. Една војна Тиквеш се крена против српскиот терор во 1913 година. Во Втората светска војна, по 4 години фашистичка окупација, Кавадарци беше ослободен на 7-ми септември 1944 година од борците на 9-та македонска бригада.

Ако нешто е препознатливо – за регионот Тиквеш тоа е одгледување грозје и производство на вино. Оваа долга и богата традиција започна во времето на Античка Македонија, каде во чест на богот на виното Дионис се славеа Дејони Денови. Традицијата и славењето на патроните на одгледување грозје и производство на вино продолжува до денес, со прославување на христијанскиот покровител на грозје што го одгледува грозјето Свети Трифун. Традицијата за славење на жетвата на грозјето се роди во 1964 година со настанот на Тиквеш Гроздобер. Овој настан се одржува во првата недела од септември секоја година.
За жал одгледувањето на тутун е значително опаднато, а на афионот и памукот и не постои веќе.
Во Кавадарци и околината има многу археолошки локалитети. Некои од нив датираат од VII и VI век пред нашата ера.