култура

Културни установи

  • Дом на културата «Иван Мазов Климе»
  • Музеј галерија
  • Музеј на вкусовите